A július 27-i ünnepünkön feltettük az állomásokra a fémtáblákat, amelyre az örökbefogadók neve van vésve, és átvehették a stáció kicsinyített mását, hogy a háziszentélyükbe kitehessék, emlékeztesse őket vállalásukra. Kérjük, beszélgessetek erről a közösségetekben, szívesen bekapcsolódnátok-e.

Már minden állomásnak van örökbefogadója, hálásan köszönjük a jelentkezőknek.

Kedves schönstatti Közösségek!

 A Tilmann atya ötlete alapján megvalósult Házaspárok útja mozgalmunk egyik rendkívüli kincse: nemcsak nekünk, a közösséghez tartozóknak segít, hogy házasságunkat ápoljuk, erősítsük, hanem általa a Szűzanya másokat is idevonz, hogy kegyelmeit nekik is oszthassa. Szeretnénk, ha ez a kezdeményezés egyre élőbbé válna minél többek szívében. A kötődésünket növelné, ha egy-egy schönstatti közösség, pl. szövetségi, családakadémiai, apostoli stb. évfolyam, vagy akár egy családcsoport egy-egy állomást „örökbe fogadna”.

Mit is jelent ez az örökbefogadás? Nincs kidolgozott forgatókönyv, várjuk meglátásaitokat. Néhány példa:

  • imáikkal hordoznák azokat, akik az adott állomással kapcsolatos élethelyzetben vannak vagy éppen nehézséggel küzdenek
  • az óbudavári tartózkodásuk alatt ha tehetik, felkeresnék
  • ha karbantartási munkák, költségek adódnak, fizetnék vagy beszállnak a javításba…
  • gyűjtenék az állomásukkal kapcsolatos életpéldákat, idézeteket, amit majd másokkal megosztanánk
  • (Milyen egyéb ötletetek van?)

Várjuk kérdéseiteket, meglátásaitokat és jelentkezéseteket az alulra bemásolt állomás neve mellé feliratkozva.

Az állomáson majd egy kis tábla jelezné az örökbefogadókat. Ha van elég jelentkező, a júliusi jubileumi ünnepen egy kis szertartás keretében megtörténhetne az örökbefogadás.

 A házaspárok útjának állomásai:

1. Egymásra találtunk - életre szólóan: akiknek pl. különösen fontos a fiatalok házasságra, családi életre nevelése, hogy merjék vállalni az elköteleződést, a jegyesek felkészítése a házasságra (Magyar Schönstatt Család apostoli ága)

2. Az otthonunk a mi birodalmunk: akiknek pl. különösen fontos a meleg, befogadó, elfogadó családi fészek (lehetőleg családi ház :) megteremtése, ahol a Jóisten, a Szűzanya is otthonra talál (VI. szövetségi évfolyam)

3. Életet adunk, életet kapunk: akiknek pl. különösen fontos az életvédelem, hogy a tervezett és a megfogant életek megszülethessenek, a gyermeket áldásnak tartsák és szerető családban növekedjenek (Dévényi Norbi és Betti)

4. A szeretet fájhat: akiknek pl. különösen fontos a nagylelkű, áldozatvállalásra is kész szeretet (I. szövetségi évfolyam)

5. A nehézségek által növekszünk: akiknek pl. különösen fontos, hogy életünk próbatételei ne törjenek össze, hanem lássuk meg bennük Isten faragószerszámát, aki formál minket az örök életre (IV. szövetségi évfolyam)

6. Erős gyermekeket nevelünk: akiknek pl. különösen fontos, hogy gyermekeinket az életre neveljük, hogy szeretni tudó, erős, dönteni képes, akár a jég hátán is megélő emberekké váljanak (Uzsaly Zoltán és Pécsi Rita)

7. Az emberélet útjának felén: akiknek pl. különösen fontos, hogy válsághelyzetekben (különösen az életközép krízis idején), félelmeiket, korlátaikat megtapasztalva a házaspárok a Jóistentől kérjenek segítséget, ne futamodjanak meg a problémák elöl más kapcsolatba menekülve, hanem társukba kapaszkodva vívják meg harcukat (III. szövetségi évfolyam)

8. Másokkal együtt erősebbek vagyunk: akiknek pl. különösen fontos az erőt és életet adó közösség, Egyházunk, hazánk és nem utolsó sorban Schönstatt Mozgalmunk, és hogy schönstatti bárkánkba be tudjuk fogadni azokat, akiknek a Szűzanya itt kínál menedéket (Maros Ági és Ervin., Dr. Kovács Ferenc és Dr. Gömöry Csilla., Horváth Teca és Attila, Kocsis Márti és Attila, Oszvald Enikő és Feri)

9. Küldetésünk van! akiknek pl. különösen fontos, hogy fényt gyújtsunk, hogy az emberek megtalálják az Istenhez, az igazi boldogsághoz vezető utat, hirdessük a Jóisten örömhírét nem csak szavainkkal, hanem elsősorban életünkkel (Családakadémia)

10. Hűek maradunk: akiknek pl. különösen fontos a hűség Istenhez, Egyházunkhoz, közösségünkhöz, Alapítónkhoz, a számunkra fontosnak tartott értékekhez és nem utolsó sorban házastársunkhoz, akivel nap mint törekszünk arra, hogy kapcsolatunkat ápoljuk, elmélyítsük (II. szövetségi évfolyam)

11. Elengedjük gyermekeinket: akiknek pl. különösen fontos, hogy fiataljainkat ne tekintsük saját tulajdonunknak, hanem segítsük őket a szárnybontogatásban, hogy megtalálják hitüket, hivatásukat, társukat, hogy ne féljenek vállalni a rájuk váró kihívásokat (Hortobágyi Tibor és Ági)

12. Együtt időseinkkel: akiknek pl. különösen fontos, hogy meglássuk az erőben talán fogyatkozó testben is a kincset, az értéket, és támogatni tudjuk őket, hogy méltóságukat megőrizzék, hogy értékesnek érezzék létüket (Horváth Péfer és Judit, Tálas József és Marika, Kondorosy Erika és Előd, Krámli Krisztina és Péter)

13. Megöregszünk, aratunk: akiknek pl. különösen fontos, hogy az időskor felé közeledve merjük, tudjuk átadni a kincseket, amiket gyűjtöttünk, hogy ebben az életszakaszban is szeretetet sugározzunk (Vértesaljai Vali)

14. Mindennek értelme van: akiknek pl. különösen fontos, hogy életünk minden eseménye, nem csak az örömök, hanem a nehézségek mögött is meglássuk Isten gondviselő jóságát, hogy állítja számunkra a váltót, hogy minél közelebb vezessen minket magához (Kaposi László és Andrea)

15. Hálát adunk: akiknek pl. különösen fontos a derűs, bizakodó, hálás szív, aki nem a rosszra, a negatívumokra fókuszál, hanem nyitott szemmel igyekszik megtalálni a mindennapok apró örömeit, Isten kis „prófétáit”, ajándékait (Gódány Róbert és Rita)
 

 

Címkék: 
házaspárok útja