Mi ez az út?

A világon az első házaspárok útja a Zánka és Nagyvázsony közötti út mentén fekvő Óbudaváron található. A kápolnától induló és ide visszavezető másfél kilométer hosszú erdei sétaút 15 állomást érint, melyek a házasság fontos eseményeit, feladatait, nehézségeit és korszakait jelenítik meg. A rajtuk látható, Ozsvári Imri grafikusművésznő által festett képek, a szentírási idézetek, feladatok ösztönzést adnak arra, hogy a párok életük egyes mérföldkövein elgondolkodjanak és beszélgessenek egymással. Egy kísérőfüzet segíti az elmélyülést – Bíró László püspök ajánlásával –, amely minden állomással kapcsolatban egy rövid elmélkedést tartalmaz, és a családi életben fölmerült nehézségek sikeres megoldáshoz nyújt segítséget.                     
A házaspárok útja lehetőséget ad arra, hogy kettesben, szabadon végigjárhassa bárki, pl. egy balatoni nyaralás után egy kirándulás keretében, lehet ajándék házassági évfordulón vagy egy szerelmi vallomás: fontos vagy számomra.
A házaspárok útját a schönstatti családok imái és áldozatai hordozzák, hogy akik ezt az utat végigjárják, kapcsolatukban megújuljanak és házasságukban megerősödjenek.

Az óbudavári út mintájára számos más helyen is megépítették a Házaspárok útját. Ha egy közösség létesíteni szeretne ilyen utat, az elérhetőségeinken kaphat segítséget.

A Házaspárok útja a Magyar Schönstatt Mozgalom családpedagógiai tevékenységének fontos állomása Óbudaváron. 1985 óta munkálkodunk azon, hogy ez a hely „oázissá” váljon a magyar családok számára, ahol a párok megpihenhetnek, erőt meríthetnek a közös imákból, az előadásokból, és tapasztalataikkal, életpéldáikkal gazdagíthatják egymást.

A Házaspárok útjának elkészítésekor három fontos gondolat vezetett bennünket:

Ma, amikor a házasság válságban van, segítséget szeretnénk nyújtani, hogy a párok tudatosan ápolják kapcsolatukat, életútjukon újra és újra egymásra találjanak, felfedezzék közös hivatásukat, gyermekeiket helyesen neveljék és otthonaikban boldog családi életet éljenek.

Nagy segítséget jelent, hogy itt társakra lehet találni, akikkel erősítjük egymást. A magányos fát a hegy tetején – még ha erős is – könnyen kicsavarja a viharos szél. A liget fái védelmet nyújtanak egymásnak, így erősebben állnak. Tapasztaljuk, hogy egyedül nem könnyű ellenállni a korszellem káros áramlatainak sem nekünk, sem gyermekeinknek, könnyebben elbizonytalanodunk, sodródunk, alkalmazkodunk a többséghez. Összekapaszkodva erőink megsokszorozódnak, és közösen nagyobb örömmel haladunk ugyanazon cél felé.

Szeretnénk, hogy ez az út Szűzanyánk szentélyén keresztül Istenhez, az igaz és örök szeretet forrásához vezesse a családokat más lelkiségekből is. Ez a szentély különleges hely, mert bár mérete kicsi, valójában hatalmas: több mint száz „mellékoltára” van. Ezek családjaink háziszentélyei, akik a Szűzanya segítségével törekszenek arra, hogy Istent és egymást egyre jobban szeressék, házasságukban megújuljanak. Az otthonokból kiinduló szeretetáramlat és a felajánlott áldozatok a kápolnában egyesülnek, melynek kegyelmeiből minden család és zarándok meríthet.

Kapcsolódó kiadványok

Címkék: 
házaspárok útja