Mint minden évben eddig, idén is gyönyörű időt kaptunk ajándékba a kápolnaünnepre a Jóistentől. (fotók)

A szentmise előtt félórával a kápolna előtti kis területen gyülekeztek azok a házaspárok, személyek, akik Fleischer Zoli és Andi által vezetett felkészülés után szövetséget kívántak kötni alapító Atyánkkal. Andi és Zoli bevezető és lelkesítő szavai után közösen hívtuk Kentenich atyát, hogy segítsen az önnevelés útján, részesítsen bennünket a karizmájából, vezesse az apostoli munkánkat, közösségünket. Ígértet tettünk, hogy rendszeres önképzéssel, atyaszeminárium végzéssel életben tartjuk az Ő látásmódját, gondolatait és szándékait a mozgalmunkban. Kentenich atya bronzba öntött tenyérlenyomatába tettük a kezünket a szeretetkapcsolat kifejezéseként.

Ez az esemény volt az alapító Atyánk halálának 50. évfordulója alkalmából meghirdetett Kentenich év csúcspontja. Ez a szövetségkötés nem lezárása egy folyamatnak, hanem szándékaink szerint a kezdete.

Ezután kezdődött a szentmise. Mihályi Jeromos atya, a tihanyi bencés közösség perjele celebrálta. A veszprémi régió tagjai szolgáltak énekkel és a gyakorlati előkészítő munkálatokkal.

Jeromos atya figyelmes szeretettel alkalmazkodott a Schönstatt közösség ünnepéhez, és lelkiségéhez. A Szűzanya készséges és engedelmes magatartását állította elénk a szentbeszédben, Mária készséggel el tudta fogadni Isten kezdeményezését, vezetését az életében. Bíztatott bennünket, hogy a tékozló fiúhoz hasonlóan, merjük a felénk szaladó Atya szerető ölelését elfogadni, és irgalmában elmerülni. Ne csak higgyük, hanem tapasztaljuk is meg Isten jelenlétét az életünkben!

A prédikáció után hat házaspár kötött szeretetszövetséget a Szűzanyával. Meghívták otthonukba a Szűzanyát, és felhatalmazták arra, hogy nevelje őket és gyermekeiket. Cserébe hűséges kötelességteljesítést, és buzgó imaéletet ígértek.

Jeromos atya megáldotta az oltárra összegyűjtött kegyképeket, amelyek egy-egy család háziszentélybe kerülnek, hogy jelképezzék a Szűzanya és Szent Fia jelenlétét a családban.

A szentmise után a nap másik fénypontja, az ebéd következett, majd kötetlen beszélgetés a régen látott jó ismerősökkel. Lehetőség volt ajándéktárgyak és képeslapok, kiadványok vásárlására. Újdonságként kézbe vehetjük a Fényedben élni című könyvet, melyben Kentenich atya a szemlélődő imádság útján vezet minket. Köszönjük szépen Sallainé Karikó Évának, és minden közreműködőnek, hogy a könyv végre megjelenhetett.

Varga Réka jóvoltából színes, vidám polók is készültek, melyek ára egy jövőbeli budapesti szentély létrejöttét segítik.

Hálás köszönet a Szűzanyának ezért a szép ünnepért, és mindenkinek, aki munkájával hozzájárult!

Címkék: 
hírek, kápolna