A MáriaKert bemutatása

Hagyományainknak és a schönstatti módszernek megfelelően a vezetés megújítását megelőzte egy jelölési folyamat, majd ez alapján a Tecsengó házaspárok Gertrúd-Mária nővérrel, a nemzetközi vezetőséggel egyetértésben, felkérték a vezető házaspárt és az új vezető testületet a következő három évre.

Az új vezető testület eszménye és neve a MáriaKert. Elsősorban spirituális értelemben szeretnék a Mária-kert áramlatot képviselni és erősíteni. A Mária kert a sorsközösség és az egymásért hozott áldozatok eszményét mutatja fel. Szükséges hozzá a „kertész” gondossága és aprómunkája. Szép nemes virágokat terem. Otthonra talál benne a szeretet, az irgalom, a hűség és az alázat.

A MáriaKert vezető testület tagjai: Gertrúd-Mária nővér a mozgalom vezetője és a lánymozgalom felelős kísérője, Török Péter és Orsi vezető házaspár, a Családok a Családért egyesület vezetése, Csermák Péter atya a fiúmozgalom felelős kísérője, Geiger András és Renáta a budapesti szentély felé vezető út és a Közösségi Hely felelős vezetői, Bodó Marci és Rita a kiadványok és médiafelületek gondozói. Szabó Bálint és Anna a családnapok előadóinak, és házigazdáinak gondnokai, és a családliga vezető körnek a felelősei, amelynek tagjai: Reményi Laci és Judit a régiókért és családcsoportokért felelős, és Hodován Péter és Margit a Mária-kert áramlat gondozói, és az év közbeni ligás családoknak szóló tematikus hétvégék koordinátorai.

A MáriaKert elérhetősége: vezetokoratschoenstatt [dot] hu

Köszönjük szépen mindenkinek a Magyar Schönstatt Családért végzett bármilyen szolgálatot: imádságot, önkéntes munkát, adományt és áldozatot!
Semmit nélküled semmit nélkülünk!

 

 

Köszönet az SZ-köznek

2020-2023 közötti időszakban szolgálta a Magyar Schönstatt Családot ez a vezető kör, amely Gertrúd-Mária nővérből és hat házaspárból állt. Az első találkozásunk alkalmával közös eszményt kerestünk, amelyet az ESZKÖZ fogalmában találtunk meg: vágyunk és célunk, a Mennyei Atya és a Szűzanya eszközeiként szolgálni a közösséget, az életet. Vezetőnknek Kentenich atyát kértük fel. Fontosnak éreztük, hogy szívvel érzékeljünk és szívvel is dolgozzunk, így a szó helyesírásán módosítottunk úgy, hogy a nagy SZ betű szívet is formázzon.

Gertrud-Mária nővér a kapocs a nemzetközi Schönstatt közösséggel. Ő ismeri Kentenich atya közösségszervezői, nevelési gyakorlatát, így sokat segít nekünk, merre is van az irány a fejlődésben, a schönstatti lelkiségben, hogyan nyilvánul meg Kentenich atya karizmája a közösség struktúrájában és működésében. Gertrud Mária nővér ezzel együtt mindig nagyon figyel arra, ahogy annak idején Tilmann atya is, hogy a magyar lelkület és eredetiség erősödjön és kibontakozzon. Csaba egységkeresztje nagyon jól megjeleníti ezt a célt: élő schönstatti lelkiség teljesen eredeti és egyedi – magyar - kivitelezésben.
Hálásan köszönjük neki a már 18 és fél éves magyar szolgálatot, amely a nyelvünk elsajátításával kezdődött és a sajátosságaink folyamatos elfogadásával jár. Köszönjük a hűségét és a szolgálatát, amellyel igyekszik egyszerre több helyen is teljes szívvel szolgálni: az osztrák és magyar mozgalomban, a magyar családok és a lányok között!

Rajta László és Andi már 2017-2020 között is részt vettek a vezetés munkájában, majd mégg egy évet tudtak az SZ-közben is dolgozni a családnapok szervezésében és az előadók felkérésében. Jó volt velük együtt dolgozni, kedves, kitartó szolgálatukra támaszkodni. Jó volt az is, ahogy jelezni tudták, hogy elfáradtak, és visszaadják a feladatot. Imával és észrevételeikkel végigkísérték a három évet. Hálásan köszönjük nekik!

Szabó Bálint és Anna speciális helyzetben kell, hogy egyensúlyt találjanak: óbudavári lakosként intézményvezetőként és gondnokként is jelen vannak a képzőházban, ugyanakkor önkéntes munkában ők szervezik a családnapok előadói és házigazda csapatát, és a különböző „képzéseket” is ők fogják össze. Anna figyelmes, érzékeny figyelme és szeretete, amellyel fogadja az érkezőt, a régmúlt óbudavári ittléteket idézik és elevenítik fel. Bálint megingathatatlan nyugodtsága, teherbíró, bölcs jelenléte, nagy ajándéka a Szűzanyának egész közösségünk számára. Köszönjük nekik a sok áldozatot is, amelyet az állandó jelenlét és rendelkezésre állás követel, amelyet mi csak néha érzékelünk, de nekik a mindennapjaikat jelenti. Hálásan köszönjük nekik!

Bodó Marci és Rita az elmúlt három évben a kiadványokat és a fordításokat koordinálták, amennyire a sokszor önszerveződő közösségünk engedte nekik. Ők gondoskodnak róla, hogy minden évben időben megjelenjen a családnapos füzet, a naptár, és az aktuálisan kiadásra váró könyv munkatársai időben megkapják és visszaadják a nyersanyagokat. Nem könnyű feladat az önkéntes munkában órákat, napokat dolgozó csapatot megkérni, sürgetni, összefogni, módosításokat kérni, összehangolni. Különleges diplomáciai érzék kell hozzá. Rita szerkeszti és küldi ki a Hírleveleket számára hol alkalmas, hol alkalmatlan időben. Hálásan köszönjük nekik!

Reményi Laci és Judit a Schönstatt Apostolok vezetői munkája mellett az SZ-köz körben a régiókért és családcsoportok gondozásáért voltak felelősek. Munkájuk egy felméréssel kezdődött: milyen régiók is léteznek az élet kirajzolta határok szerint? Melyik régió milyen adottságokkal és kihívásokkal rendelkezik? Miben és hogyan tudunk segíteni a régióvezetőknek és a csoportvezetőknek a szolgálatukban? Élő-e a kapcsolat az országban elszórt családcsoportok, azon belül házaspárok és az óbudavári szentély, mint forrás között? Az országos körutat, felmérést Laciék elvégezték, és most hozzá tudnak kezdeni a munkának ahhoz a részéhez, amikor az egyes régiókat érzékelve konkrét segítséget tudnak felajánlani az élethez, a munkához. Hálásan köszönjük a kitartó és módszeres apostoli munkát!

Ther Tamás és Zsuzsi négy kisgyermek szüleiként vállalták a budapesti Közösségi Hely szolgálatát, az ott élő ifjúsági közösségek és a bp-i családos régió életének összefogását, és ezen felül Tamás a fiúmozgalom felelős kísérését. A munkaterület nagy és szerteágazó volt. A ciszter rend részéről többször változtak a feltételek, sőt a tárgyaló partnerek is. A KH-n zajló életnek is voltak hullámhegyei és völgyei, amelyeket követni és kezelni kellett. A Szűzanya azonban egyértelműen kinyilvánította a szándékát, hogy Budapesten is szeretne a Schönstatt közösséggel letelepedni és együtt dolgozni, így a mi emberi erőlködéseinket is felhasználva és kiegészítve egy-két csodával, sikerült a Schönstatt-ból egy szentélybútort kapni és a KH-n elhelyezni, a KH egy részét felújítani, és a héten aláírt szerződés értelmében 50 évre tartós használatba kapni. Hálásan köszönjük a munkájukat, amellyel mindehhez hozzájárultak!

Török Péter és Orsolya

Mány, 2023. október 18.

 

Címkék: 
hírek